RENOWER UUDENMAAN UUDISTAJA

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

Omavastuu 100 € ja enimmäismäärä 2 400 €/henkilö

Omavastuu 100 € on kalenterivuosikohtainen. Voit siis maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

Esimerkki: Maksimivähennyksen eli 2 400 € vähennyksen saat, jos vuonna 2014 ostat yritykseltä palveluja, jossa  työn osuus on yhteensä noin 5 555 € [(5 555 x 45 %) - 100) = 2 399,75]. Vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta.

Puolisoiden maksimivähennys 4 800 €.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat vuonna 2014 saada yhteensä 4 800 € vähennyksen. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kuin he ovat sitä verotuksessa pyytäneet. Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu. Jos 2 400 € raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Avopuoliso ja lapsi vähennyksen saajana

Avopuoliso, vaikka hänellä ei olisi omistusoikeutta asuntoon, voi saada vähennyksen, jos hän on maksanut vähennykseen oikeuttavia kustannuksia ja asuu asunnossa. Vähennyksen siirtäminen toiselle puolisolle koskee kuitenkin vain verotuksessa puolisoina pidettäviä henkilöitä.

Myös kotona asuva lapsi voi saada vähennyksen, edellyttäen että hänellä on tuloja, joilla hän on osallistunut vähennettävien kustannusten maksuun.

 

Vähennys verosta

Kotitalousvähennys vähennetään ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista, jolloin rahallinen vaikutus on vähäisempi. Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, vähennystä ei voi tehdä. Sitä ei voi siirtää seuraaville vuosille.

Maksuvuosi ratkaisee minä vuonna teet kotitalousvähennyksen

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuoden vaihteeseen, on mahdollista hyödyntää kahtena vuotena kotitalousvähennys maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.

Lähde: vero.fi

 

esimerkkilaskelma

Asuntoremontin kokonaishinta sisältäen arvonlisäveron 6 000 €

Materiaalien osuus 3 000 €

Työn osuus 3 000 €

Kotitalousvähennys 45 % työn osuudesta 1 350 €

Omavastuu 100 €


Lopullinen hinta kotitalousvähennyksen jälkeen 4 750 €

Esimerkkilaskelmassa kotitalousvähennyksen vaikutus hintaan vastaa noin 21 % alennusta.